معافیت پزشکی چشم

02 مرداد, 1402

معافیت پزشکی چشم ، یکی از موضوعاتی که زیاد مورد توجه مشمولین قرار می‌گیرد و ابهاماتی درباره ی  آن وجود دارد، موضوع معافیت پزشکی چشم است.

مسئله چشم و عوارض بینایی، یکی از فصل‌هایی است که در آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان لحاظ شده است. در این بخش بیماری‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته اند. بخشی از این بیماری‌ها منجر به معافیت دائم می‌شوند و بعضی با توجه به شدت بیماری منجر به معافیت از رزم  می شوند. همان طور که در بخش‌های دیگر هم گفتیم برخی از بیماری‌ ها برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به بالا دارای معافیت از رزم می باشند، در حالی که همان بیماری برای دارندگان مدرک فوق دیپلم و به پایین تا فاقد دیپلم و مشمولان کم سواد هم منجر به معافیت دائم می شوند. 


بیماری های پزشکی چشم 


در حوزه معافیت پزشکی چشم بیماری‌های متعددی پیش‌بینی شده اند که از مهم‌ترین آنها می‌توانیم به ضعف بینایی اشاره کنیم. ضعف بینایی برابر آیین نامه برای مشمولان تا فوق دیپلم در یک چشم بالاتر از ۶ و برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در یک چشم بالاتر از ۸ است. آنچه که قبلاً تا سال‌های ۹۳ مورد اقدام قرار می‌گرفت، مجموع دو چشم بود. یعنی مجموع ضعف بینایی دو چشم می‌توانست منجر به معافیت شود. اما از زمانی که آیین نامه معافیت پزشکی مورد اصلاح قرار گرفت، این بخش نیز دست خوش تغییر شد و از مجموع دو چشم که برای دیپلم ‌ها هشت بود، به یک چشم و بالای ۶ تغییر پیدا کرد. همچنین آستیگمات ساده و مرکب مورد توجه است که برای مشمولین تا فوق دیپلم بالای ۵ و برای مشمولین لیسانس به بالا تا بالای ۷ می‌تواند منجر به معافیت آنها شود.

فقدان چشم یا بینایی یک چشم کمتر از یک دهم و یا میزان در واقع میدان بینایی کمتر از ۱۰ درجه هم می‌تواند منجر به معافیت پزشکی در حوزه چشم شود. بیماری‌هایی مثل بیماری ملتحمه پلک، ناخنک پیشرفته و لک مرکزی قرنیه چنانچه وسیع باشد می‌تواند منجر به معافیت پزشکی در این حوزه شود. کدورت شدید زوجاجیه ، پیوند قرنیه و قوز قرنیه در صورتی که با کراتومتری قابل اندازه‌ گیری نباشد هم می‌تواند منجر به معافیت پزشکی افراد شود. 


نکات مربوط به معاینه چشم مشمولان


باید به این نکته توجه داشته باشیم که در معاینه ضعف بینایی افراد در مراکز مورد اعتماد وظیفه عمومی قبل از معانیه چشم از چکاندن قطره در چشم مشمول استفاده می شود.  بعضاً در مشمولین ممکن است به کاهش نیم درجه تا یک و نیم درجه از وضعیت چشم آنها منجر شود. برای مثال فردی که در حالت عادی و با معاینه معمولی ضعف بینایی بالای شش و نیم دارد، ممکن است با چکاندن قطره و بعد معاینه به زیر ۶ کاهش پیدا کند. به این ترتیب از جرگه معافیت دائم خارج می‌شود و در شمول معافیت از رزم قرار می‌گیرد. 


نحوه ی اقدام برای معافیت پزشکی چشم 


این نکته را باید مشمولین توجه داشته باشند کسانی که می‌خواهند برای معافیت پزشکی چشم اقدام کنند و دارای ضعف بینایی هستند قاعدتاً باید از طریق معرفی به پلیس به اضافه ۱۰ و معاینه توسط پزشکان معتمد وظیفه عمومی اقدام کند. سپس از طریق وظیفه عمومی به مراکز تشخیصی یا بیمارستانی معتمد معرفی می‌شوند و مورد معاینه قرار می‌گیرند. نهایتاً در شورای پزشکی رای صادر خواهد شد. این مشمولین اگر معاف نشوند می‌توانند اعتراض خود را از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ ثبت کنند تا پرونده ‌آنها در شورای عالی پزشکی مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد. در این صورت رای شورای عالی پزشکی، رای قطعی و لازم الاجرا می باشد. مشمول بعد از صدور رای شورای عالی نمی تواند اقدامی کند مگر اینکه در حین خدمت بیماری او شدت پیدا کند و شورای پزشکی یگان خدمتی این افراد را مستحق معافیت پزشکی تشخیص دهد.