معافیت پدر و مادر معلول

معافیت پدر و مادر معلول

27 ارديبهشت, 1403

در قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولانی که تنها پسر سالم بالای 18 سال خانواده باشند معافیت هایی در قالب معافیت کفالت لحاظ شده است که در صورت وجود شرایط به مشمولین اعطاء می شود.

در قانون حمایت جامع از معلولین پیش بینی شده خانواده هایی که دارای پدر یا مادر معلول و یا دو فرزند معلول باشند یک فرزند پسر از خدمت سربازی معاف شود.

به استناد قانون مذکور مشمولین فاقد غیبتی که دارای پدر یا مادر معلول هستند بدون در نظر گرفتن تعداد برادران یا غیبت و انجام خدمت سربازی توسط برادران ، می توانند از معافیت استفاده کنند.

آنچه که در خصوص این معافیت برای مشمولان دارای اهمیت است اینکه معلولیت با بیماری والدین متفاوت است ، متاسفانه گاه برخی از مشمولین که والدین آنها دارای سرطان یا بیماری های مشابه هستند فکر می کنند بواسطه این بیماذی از خدمت سربازی معاف می شوند.

از نظر مقررات موجود معلولیت تنها در حوزه های اعصاب و روان ، معلولیت ذهنی ، گفتاری ، شنوایی ، بینایی و جسمی -  حرکتی وبا تائید بهزیستی قابل پذیرش است که در الزاما معلولیت این افراد نیز باید در درجه شدید و خیلی شدید قرارداشته باشد و معلولیت های متوسط و خفیف شامل این معافیت نمی شود.

مشمولینی که تمایل به استفاده از این معافیت دارند برای تشکیل پرونده باید ابتدا به بهزیستی محل سکونت مراجعه نمایند.

معافیت پدر و مادر معلول

بهزیستی ، معلول را در بیمارستان های مورد اعتماد مورد معاینه قرارداده و با توجه به نظریه متخصصان مربوط ، پرونده را در کمیسیون پزشکی مطرح و با توجه به رای اعضای کمیسیون ، در صورتی که معلولیت را در درجه شدید و بالاتر تشخیص دهد مشمول را برای بررسی شرایط و معافیت به وظیفه عمومی معرفی می کند.

در صورتی که چند مشمول واجد شرایط در یک خانواده وجود داشته باشد ، انتخاب فرزندی که می تواند از معافیت استفاده کند با معلول است.

جستجو

آخرین نظرات