معافیت مشمولان متاهل

معافیت مشمولان متاهل

27 ارديبهشت, 1403

برابر قانون خدمت وظیفه کلیه پسران با رسیدن به سن سربازی باید خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی کنند تا وظیفه عمومی با بررسی مدارک و ادعای آنان، کسانی را که دارای شرایط معافیت کفالت یا پزشکی هستند از خدمت سربازی معاف و سایر مشمولان را به خدمت اعزام نماید.

از جمله مشمولینی که باید در موعد مقرر خود را برای رسیدگی به تقاضای معافیت یا اعزام بخدمت معرفی کنند مشمولان متاهل هستند.

همواره وضعیت سربازی مشمولان متاهل مورد سئوال و حتی مناقشه بوده است و متاسفانه هیچگاه تعیین تکلیف اساسی در این خصوص صورت نگرفته است.

در حال حاضر با توجه به مقررات مورد عمل در وظیفه عمومی که ناشی از تصویب قانون یا مصوبات رهبری می باشد وضعیت مشمولان متاهل را می توان در موارد زیر تعیین نمود.

شرایط معافیت مشمولان متاهل

1 – مشمولانی که دارای همسر معلول یا جانباز بالای 25 درصد باشند پس از 5 سال بهره مندی از معافیت موقت ، در صورت استمرار ازدواج می توانند از معافیت دائم استفاده کنند.

2 – مشمولانی که دارای فرزند معلول باشند از خدمت سربازی معاف شناخته می شوند.

3 – مشمولانی که همسرشان فوت کرده و دارای فرزند باشند از خدمت سربازی معاف  می شوند ولی چنانچه مشمول از همسرش جدا شده و بنا به رای دادگاه ، حضانت فرزند برعهده مشمول گذاشته شود هر چند که فرزند در سن طفولیت قرارداشته باشد معافیتی شامل وی نخواهد شد.

4 – مشمولان متاهل در شهر محل زندگی همسر خدمت می کنند.

5 – مشمولان متاهل از 2 ماه کسر خدمت بهره مند می شوند.

6 – مشمولان متاهل دارای فرزند متناسب با تعداد فرزند از کسر خدمت سربازی بهره مند می شوند.

جز در موارد ذکر شده امتیازبرای مشمولان متاهل در نظر گرفته نشده است.

معافیت مشمولان متاهل

مشمولینی که واجد شرایط هر یک از امتیازات ذکر شده باشند باید از طریق دفاتر پلیس  + 10 درخواست خود را ثبت کنند.

مشمولینی که دارای همسر یا فرزند معلول هستند لازم است ابتدا با مراجعه به بهزیستی محل سکونت و تشکیل پرونده و همچنین ارزیابی نوع و شدت معلولیت برای معافیت اقدام کنند و مشمولینی که شرایط بهره مندی از معافیت همسر جانباز را دارند برای اخذ معرفی باید به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل سکونت مراجعه نمایند

جستجو

آخرین نظرات