تعاریف عمومی مورد نیاز سربازی

03 دی, 1402

برخی اصطلاحاتی که در خصوص مشمولین و سربازان کاربرد زیادی دارد به شرح زیر است

معرفی :                                                                                                                                 

ارائه مدارک به پلیس + 10 برای درخواست اعزام یا رسیدگی به سایر درخواستها می باشد        

برگ سبز( برگ اعزام):                                                                                                                      

برگه ای است که تاریخ اعزام مشمول به خدمت سربازی در آن مشخص شده و پس از معرفی مشمول از سوی پلیس + 10 صادر می شود       

برگ تعیین محل آموزش :                                                                                                                    

برگه ایست که یک هفته قبل از تاریخ اعزام توسط پلیس + 10 صادر می شود و مرکز آموزشی که مشمول باید در روز اعزام به آنجا مراجعه نماید مشخص می شود.

  دوره آموزش :                                                                                                                                  

        آموزشی است به مدت 8 هفته در یکی از مراکز آموزشی نیروهای مسلح ، که در آن  کلیات مطالب نظامی شامل اسلحه شناسی ، رژه ، اصول رزم و آموزشهای عقیدتی ارائه می شود .               

غیبت :

مشمولانی که خود را بموقع معرفی نکنند از نظر مقررات وظیفه عمومی غایب شناخته می شوند وبا توجه به مدت غیبت از 90 روز یا 180 روز اضافه خدمت برخوردار می شوند

معافیت :

عدم اعزام مشمول به خدمت است به دلایل بیماری ، سرپرستی از اعضای خانواده یا تحصیل که به صورت دائم یا موقت به مشمولان داده می شود

معافیت تحصیلی :

معافیتی موقت است که بر اساس آن به مشمولان اجازه داده می شود با رعایت شرایطی تا اخذ مدرک دکترا به تحصیل ادامه دهند.

معافیت پزشکی :

معافیتی دائم یا موقت است که  توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی و بر اساس وضعیت جسمی مشمولان پس از انجام معاینات تخصصی به انان داده می شود.

معافیت کفالت :

معافیتی است که به مشمولانی که تنها پسر بالای 18 سال سالم خانواده باشند با لحاظ شرایطی اعطا می شود . این معافیت در برخی مواقع به صورت موقت صادر می شود .                                                                                                         .

جستجو

آخرین نظرات