ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور

29 خرداد, 1403

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور

مشمولانی که در خارج از کشور در مقاطع متوسطه یا دانشگاهی فارغ التحصیل شده و دارای معافیت تحصیلی بوده اند برای برخورداری از امتیازات وظیفه عمومی یا اعزامم بخدمت باید از طریق آموزش و پرورش یا وزارتخانه های علوم و بهداشت و سامانه هاس مربوط برای ارزشیابی مدرک تحصیلی خود اقدام کنند .

 

جستجو

آخرین نظرات