انصراف از تحصیل دانشجویان خارج از کشور

26 خرداد, 1403

انصراف از تحصیل دانشجویان خارج از کشور

مشمولانی که با معافیت تحصیلی در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند چنانچه در حین تحصیل تصمیم به تغییر دانشگاه یا رشته تحصیلی بگیرند باید انصراف از تحصیل را در سامانه های مربوط ثبت و برای دانشگاه یا رشته جدید مجددا معافیت تحصیلی دریافت کنند.

البته این حق انصراف در طول تحصیل فقط یکبار امکانپذیر است .

جستجو

آخرین نظرات