مشمولان دارای همسر معلول از خدمت معاف می شوند

12 خرداد, 1403

 

مشمولانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شوند یا با بانوان معلول ازدواج کنند چنانچه سازمان بهزیستی معلولیت آنان را تائید و شورای پزشکی وظیفه عمومی همسر آنان را نیازمند مراقبت تشخیص دهد بمدت 5 سال معاف موقت شده و در صورت استمرار ازدواج پس از 5 سال از معافیت دائم برخوردار می شوند .

جستجو

آخرین نظرات