معافیت مشمولان غایب دارای فرزند

08 خرداد, 1403

معافیت مشمولان غایب دارای فرزند :

مشمولانی که دارای غیبت می باشند چنانچه دارای سه فرزند بوده و سن مشمول نیز بیشتر از 40 سال باشد می توانند از خدمت سربازی معاف شوند .

جستجو

آخرین نظرات