معافیت مشمولان دارای فرزند

05 خرداد, 1403

معافیت مشمولان دارای 4 فرزند و بیشتر :

مشمولانی که دارای 4 فرزند و بیشتر باشند بدون در نظر گرفتن مدت غیبت یا محدودیت سنی می توانند از معافیت سربازی استفاده کنند .

 

جستجو

آخرین نظرات