معافیت تنها پسر خانواده ای که دارای فرزند معلول است

01 خرداد, 1403

معافیت تنها پسر خانواده ای که دارای یک فرزند معلول است :

خانواده هایی که دارای یک فرزند معلول بوده و تنها یک پسر سالم داشته باشند در صورت تائید معلولیت توسط بهزیستی و نیازمندی به مراقبت از سوی شورای پزشکی وظیفه عمومی ، می توانند برای معافیت تنها پسر سالم خود از سربازی اقدام کنند .

جستجو

آخرین نظرات