غیبت مشمولان

27 آذر, 1402

بنا به اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا مشمولانی که قبل از ورود به غیبت با حکم مراجع قضایی به حبس یا تبعید محکوم شوند چنانچه حداکثر 6 ماه پس از اتمام حبس یا تبعید اقدام به تعیثین تکلیف مشمولیت نکنند وارد غیبت می شوند

جستجو

آخرین نظرات