تشدید برخورد با مشمولان غایب

18 آذر, 1402

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد با ایجاد ارتباط الکترونیکی با بانک مرکزی،مشمولان غایب امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را نخواهند داشت و کلیه پلیس های تخصصی به ازلاعهات مشمولان غایب دسترسی داشته و به صورت سیستمی به وظیفه عمومی معرفی می کنند .

    وی اظهار داشت از ابتدای سال جاری با پیگیری قرارگاه احضار و اعزام و برقراری ارتباط سیستمی با سازمان تامین اجتماعی در شناسایی مشمولان غایب ، افزایش 40 درصدی اعزام بخدمت مشمولان غایب به مراکز آموزشی را داشته ایم

جستجو

آخرین نظرات