کاهش خدمت سربازان غیر بومی

15 آذر, 1402

سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد با توجه به کاهش مدت خدمت سربازی به 21 ماه سربازان غیر بومی از 3 ماه کسر خدمت بهره مند می شوند .

 در این اطلاعیه تصصریح شده است که ملاک غیر بومی بودن سربازان که پیش از این فاصله بیش از 50 کیلومتری محل خدمت تا محل سکونت بوده است به 200 کیلومتر افزایش یافته است و بنا بر این سربازانی از کسر خدمت بهره مند می شوند که فاصله محل خدمت تا سکونت آنان بیش از 200 کیلومتر باشد

جستجو

آخرین نظرات