مدت زمان خدمت سربازی تغییر نمی کند

مدت زمان خدمت سربازی تغییر نمی کند

15 آذر, 1402

سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد برابر ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مرجع پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت سربازی ستاد کل نیروهای مسلح است و با توجه به اینکه اخیرا مدت خدمت سربازی به 21 ماه کاهش یافته است هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی از قبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستور کار نمی باشد

جستجو

آخرین نظرات