بهره مندی سربازان غایب از کسر خدمت ایثارگری

15 آذر, 1402

بنا به اعلام سازمان وظیفه عمومی ، کلیه کارکنان وظیفه غایب می توانند از کسر خدمت ایثارگری والدین ( رزمندگی ، جانبازی و آزادگی ) بهره مند شوند .

مدت کسر خدمت به ازای هر ماه جبهه، هر یک ماهه آزادگی و هر یک درصد جانبازی 12 روز است

جستجو

آخرین نظرات