سوالات متداول اعزام به خدمت

ما در این قسمتی سوالاتی را برای شما عزیزان فراهم آوردیم که در طی این مدت کاربران از ما پرسیده اند اگر پاسخ سوال خودرا پیدا نکردید میتوانید انتهای همین برگه از ما بپرسید

سوالات جدید هر روز اضافه میشوند


1 – برای معرفی و اخذ برگ اعزام باید چکار کنم ؟
ج – با مدارک مربوط به پلیس + 10 مراجعه وپس از معاینه پزشک معتمد برای شما برگ اعزام صادر می شود

نوشتن دیدگاه

ارسال