Slide 1
Image is not available

به موسسه حقوقی افق روشن سرباز خوش آمدید

دپارتمان سربازی

دپارتمان سربازی

سربازی همواره یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی است که بدلیل عمومیت داشتن در جامعه از یک سو و تغییرات مکرر مقررات و گاه اعمال سلیقه در اجرای مقررات از سوی دیگر ، مشمولین خدمت وظیفه عمومی را با سوالات متعدد و متنوعی مواجه می کند که به دلیل دسترسی نداشتن به کارشناسان مطلع و قابل اعتماد ممکن است گرفتار افراد سود جو و باندهای جعل و کلاهبرداری شوند . موسسه حقوقی افق روشن سرباز با همکاری مسولان و معاونان بازنشسته و خبره وظیفه عمومی که مدتهای طولانی در مشاغل تخصصی و مدیریتی کلان سازمان وظیفه عمومی خدمت کرده اند دپارتمان تخصصی سربازی را ایجاد کرده تا پاسخگوی سوالات شما در تمامی موضوعات سربازی از جمله موارد زیر باشد.

معافیت کفالت :

بررسی شرایط مشمولان در خصوص معافیت هایی که برای سرپرستی به مشمول اعطا می گردد مانند کفالت پدر دارای کهولت سن ، پدر بیمار نیازمند مراقبت ،مادر فاقد همسر ، خواهر ، برادر صغیر ، برادر بیمار نیازمند مراقبت و پدر بزرگ و مادر بزرگ ، مشمول فاقد همسر دارای فرزند و…و راهنمایی آنان.

معافیت مدجویان:

بررسی شرایط مشمولان و راهنمایی آنان در خصوصو معافیتهایی که به مشمولین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی اعطا می شود مانند مادران فاقد همسر تحت پوشش ، تنها پسر خانواده های دارای سه دختر و بیشتر ، مشمولان دارای فرزند معلول ، مشمولان دارای پدر یا مادر معلول ، مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنندو….

معافیت ایثارگران:

بررسی شرایط و راهنمایی در خصوص معافیت و کسر خدمت فرزندان کسانی که سایقه حضور در جبهه ، جانبازی و آزادگی را داشته باشند.

معافیت تحصیلی داخل کشور:

بررسی و انطباق شرایط مشمولان با ضوابط و مقررات تحصیل در مقاطع دانش آموزی و دانشجویی و سنوات تحصیلی مجاز ، شرایط انصراف از تحصیل و اشتغال مجدد و ….

معافیت تحصیلی خارج کشور:

بررسی و انطباق شرایط مشمولان با ضوابط و مقررات تحصیل در مدارس و دانشگاههای خارج کشور ، سنوات تحصیلی ، تردد به کشور ، انصراف و اشتغال مجدد به تحصیل و …

معافیت پزشکی:

بررسی وضعیت جسمی مشمولین و انطباق شرایط آنان با آئین نامه ها و رویه های عملی وظیفه عمومی و شورای پزشکی

کسر خدمت نخبگان و محققان:

بررسی شرایط مشمولان متقاضی استفاده از پروژه های جایگزین خدمت سربازی( ویژه نخبگان ) و پروژه های کسر خدمت و راهنمایی آنان.

اعزام به خدمت :

راهنمایی در خصوص مقررات معرفی و اعزام به خدمت ، کسر خدمت های قابل استفاده و شرایط آن

سایر مقررات مرتبط با وظیفه عمومی مانند اخذ امریه ، امتیازات قانونی در نظر گرفته شده و….

نوشتن دیدگاه

ارسال