سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی

27 تیر, 1401

درباره مشاور

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه حقوقی افق روشن سرباز

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا.

معاونت مذکور متشکل از ادارات معافیت پزشکی، معافیت کفالت و موارد خاص ، معافیت تحصیلی(داخل و خارج از کشور) و مشمولان مقیم خارج از کشور بوده است.

جستجو

آخرین نظرات

نوشتن دیدگاه

ارسال