سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی

27 تیر, 1401

درباره مشاور

 سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی

رئیس اسبق اداره پزشکی مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ناجا.
رئیس سابق اداره شوراهای پزشکی معاونت مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا
پزشک معاین اولیه مشمولان
پزشک معاین متقاضیان گواهی نامه

جستجو

آخرین نظرات

نوشتن دیدگاه

ارسال