دسته‌ها
خدمات

دپارتمان مشاوره حقوقی

ارائه مشاوره در موضوعات و دعاوی :

     – ملکی ( مشارکت در ساخت ، خرید و فروش ملک و …)

    – خانواده (مهریه ، اعسار ، نفقه، حضانت ، تمکین ، اجرت المثل زوجه و …)

    – مطالبه وجه ( قرض ، مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید ، مطالبه وجه فاکتور و …،

    – حقوق کار

    – تنظیم دادخواست

    – تنظیم لوایح 

    – موجر و مستاجر ( تخلیه ملک مسکونی و تجاری ، مطالبه اجور معوقه ، فسخ اجاره و …)

    – ارث و میراث (ارث ، انحصار وراثت ،فدوش مال مشاعی ، تقسیم ترکه و …)

    – کیفری (کلاهبرداری ، فروش مال غیر ،خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک بلا محل و …)

دسته‌ها
خدمات

دپارتمان تخصصی دانش آموزی

    برخی خدمات قابل ارائه در دپارتمان تخصصی دانش آموزی موسسه به شرح زیر است :

 

   1 – هدایت تحصیلی دانش آموزان:


      ارائه مشاوره و راهنمایی  در خصوص هدایت تحصیلی دانش آموزان به شاخه یارشته های تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آنها با رعایت قوانین و مقررات.   2 – تغییر ‌شاخه یا رشته تحصیلی دانش آموزان :


           ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص تغییر شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان در پایان پایه های دهم و یازدهم مطابق با قوانین و مقررات .  3 – ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص پرونده های تحصيلي دانش آموزانی که با مشکلات موردی مواجه شده‌ و یا متقاضی استفاده از برخی تسهیلات آموزشی می باشند ، 

        مانند:


           – شرکت مجدد در امتحان تغییر رشته


           – جهش تحصیلی دانش آموزان  

 

           – تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان 

 

           – کبر سن دانش آموزان


           – برگزاری امتحان مجدد در اولین فرصت در دروس غیر نهایی (حداکثر در سه عنوان درسی) برای دانش آموزانی که در دانشگاه پذیرفته شده اند و نصاب قبولی

 

              در درس یا دروسی را کسب نکرده اند.


           –  سایر موارد مطابق با قوانین و مقررات

دسته‌ها
خدمات

دپارتمان تخصصی سربازی

سربازی همواره یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی است که بدلیل عمومیت داشتن در جامعه از یک سو  و تغییرات مکرر مقررات و گاه اعمال سلیقه در اجرای مقررات از سوی دیگر ، مشمولین خدمت وظیفه عمومی را با سوالات متعدد و متنوعی مواجه می کند که به دلیل دسترسی نداشتن به کارشناسان مطلع و قابل اعتماد ممکن است گرفتار افراد سود جو و باندهای جعل و کلاهبرداری  شوند .

موسسه حقوقی افق روشن سرباز با همکاری مسولان و معاونان  بازنشسته و خبره وظیفه عمومی که مدتهای طولانی در مشاغل تخصصی و مدیریتی کلان سازمان وظیفه عمومی خدمت کرده اند دپارتمان تخصصی سربازی را ایجاد کرده تا پاسخگوی سوالات شما در تمامی موضوعات سربازی از جمله موارد زیر باشد.

 معافیت کفالت :

  بررسی شرایط مشمولان در خصوص معافیت هایی که برای سرپرستی به مشمول اعطا می گردد مانند کفالت پدر دارای کهولت سن ، پدر بیمار نیازمند مراقبت ،مادر فاقد همسر ، خواهر ، برادر صغیر ، برادر بیمار نیازمند مراقبت و پدر بزرگ و مادر بزرگ ، مشمول فاقد همسر دارای فرزند و…و راهنمایی آنان.

 معافیت مدجویان:

 بررسی شرایط مشمولان و راهنمایی آنان در خصوصو معافیتهایی  که به مشمولین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی اعطا می شود مانند مادران فاقد همسر تحت پوشش ، تنها پسر خانواده های دارای سه دختر و بیشتر ، مشمولان دارای فرزند معلول ، مشمولان دارای پدر یا مادر معلول ، مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنندو….

 معافیت ایثارگران:

 بررسی شرایط و راهنمایی در خصوص معافیت و کسر خدمت فرزندان کسانی که سایقه حضور در جبهه ، جانبازی و آزادگی را داشته باشند.

 معافیت تحصیلی داخل کشور:

 بررسی و انطباق شرایط مشمولان با  ضوابط و مقررات تحصیل در مقاطع دانش آموزی و دانشجویی و سنوات تحصیلی مجاز ، شرایط انصراف از تحصیل و اشتغال مجدد و ….

 معافیت تحصیلی خارج کشور،

بررسی و انطباق شرایط مشمولان با ضوابط و مقررات تحصیل در مدارس و دانشگاههای خارج کشور ، سنوات تحصیلی ، تردد به کشور ، انصراف و اشتغال مجدد به تحصیل و …

 معافیت پزشکی:

بررسی وضعیت جسمی مشمولین و انطباق شرایط آنان با آئین نامه ها و رویه های  عملی وظیفه عمومی و شورای پزشکی

 جریمه مشمولین غایب:

بررسی شرایط مشمولین و انطباق شرایط آنان با مقررات و ضوابط مورد عمل و راهنمایی آنان.

 کسر خدمت نخبگان و محققان:

 بررسی شرایط مشمولان متقاضی استفاده از پروژه های جایگزین خدمت سربازی( ویژه نخبگان ) و پروژه های کسر خدمت و راهنمایی آنان.

 اعزام به خدمت :

 راهنمایی در خصوص مقررات معرفی و اعزام به خدمت ، کسر خدمت های قابل استفاده و شرایط آن  

  سایر مقررات مرتبط با وظیفه عمومی مانند اخذ امریه ، امتیازات قانونی در نظر گرفته شده  و….