سربازی دورانی از زندگی هر پسری می باشد، که همیشه ذهن او را مشغول کرده و همواره در طول مدت مشمولیت به دنبال راه هایی برای  معافیت از سربازی و حتی کم کردن مدت خدمت است.

در قوانین نظام وظیفه عمومی، معافیت های مختلفی برای مشمولان سربازی وجود دارد. برای تک پسرانی که دارای 3 خواهر هستند، معافیت سه خواهری نیز ذکر شده است.

این نوع معافیت زیر دسته معافیت مددجویان قرار می گیرد. زیرا فرد مشمول، وظیفه کمک به خانواده را دارد. در صورتی که فرد مشمول دارای 3 خواهر باشد با دارا بودن شرایطی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم، می تواند از معافیت سه خواهری بهره مند شده  و از خدمت سربازی معاف گردد.

معافیت سربازی سه خواهر به چه کسانی تعلق می گیرد؟

شرط اصلی برای  معافیت سربازی 3 خواهر، تحت پوشش بودن خانواده  مشمول زیر نظر کمیته امداد و یا بهزیستی می باشد.  مشمول، تک فرزند پسر خانواده باشد.

1 – مشمول تنها پسر خانواده باشد .به عبارتی فاقد برادر در حبس ، برادر صغیر یا برادر نیازمند مراقبت باشد

2 – مشمول دارای سه خواهر بوده و هر سه خواهر در زمان درخواست معافیت در قید حیات باشند.

3 –   خانواده مشمول تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد.

4 –    مشمول فاقد غیبت نظام وظیفه باشد.

در این نوع معافیت زنده بودن پدر یا ازدواج خواهران مانع معافیت مشمول نیست .

مراحل اخذ معافیت مشمولان دارای 3 خواهر

مشمولان در صورت برخورداری از شرایط مورد نیاز دریافت معافیت، می توانند نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمایند:

1 – اخذ معرفی نامه از کمیته امداد یا بهزیستی

2 –  – مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +10

3 – دریافت فرم های مربوط به معافیت کفالت سه خواهر

4 – تکمیل مدارک و فرم های دریافتی

5 – حضور در جلسه هیئت رسیدگی سازمان نظام وظیفه عمومی

6 – صدور رای معافیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + هجده =