مشمولانی که مرتکب غیبت نشده باشند با موافقت وظیفه عمومی و سپردن وثیقه می توانند بطور موقت و با مدت محدود از کشور خارج شوند.

مشمولانی که دارای معافیت تحصیلی بوده و به تحصیل اشتغال دارند برای خروج از کشور علاوه بر موافقت وظیفه عمومی باید موافقت دانشگاه محل تحصیل خود را نیز اخذ نمایند و مشمولانی که فارغ التحصیل شده یا از ادامه تحصیل انصراف داده و در مهلت معرفی قرار دارند با اخذ برگ اعزام می توانند با مجوز وظیفه عمومی از کشور خارج شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + چهار =