معافیت تحصیلی :

برای آنکه سربازی مانع ادامه تحصیل مشمولان نشود، در قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده تا زمانی که مشمولان با رعایت شرایط تحصیل کنند به سربازی اعزام نمی شوند ولی باید توجه داشت که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت است و مشمولان پس از اتمام تحصیل باید برای رسیدگی به مشمولیت و بهره مندی از معافیتهای ذکر شده در قانون یا اعزام به سربازی خود را معرفی نمایند .

شرایط تحصیل و مدت معافیت تحصیلی برای مشمولان به قرار زیر است:

دانش آموزان                                              تا پایان 20 سالگی

کاردانی                                                   5/2   سال

کارشناسی ناپیوسته                                     3 سال

کارشناسی پیوسته                                       5 سال

کارشناسی ارشد پیوسته                                6 سال

کارشناسی ارشد نا پیوسته                              3 سال

دکترای تخصصی (p.h.d)                            6 سال

دکترای پزشکی                                          8 سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 20 =