شيلي

Chile))
شاخه هاي نظامي :
گارد و نيروي دريايي ، نيروي هوايي شيلي ، پليس ملي
سن و مدت خدمت نظامي :
تمامي شهروندان مرد بين سنين 45-18 سال ملزم به انجام خدمت نظامي هستند ،  مدت خدمت اجباري 12 ماه براي ارتش ، 24 ماه براي نيروي دريايي و هوايي است (2004)
نيروي انساني  قابل استفاده براي خدمت نظامي :
مردان بين سنين  49-18 سال : 3.815.761 نفر
زنان بين سنين  49-18 سال : 3.780.864 نفر (2005)
نيروي انساني مناسب براي خدمت نظامي :
مردان بين سنين  49-18 سال : 3.123.281 نفر
زنان بين سنين  49-18 سال : 3.128.277 نفر (2005)
نيروي انساني كه سالانه به سن خدمت نظامي مي رسند :
مردان بين سنين  49-18 سال : 140.084 نفر
زنان بين سنين  49-18 سال : 134.518 نفر (2005)
مخارج نظامي – به دلار:
3.91 ميليارد دلار (2005)
مخارج نظامي –  درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) :
3.5%(2005)
خدمت سربازي اجباري در شيلي براي تمامي شهروندان بين سنين 45-18 سالگي است. طول مدت خدمت 12 ماه براي ارتش و 24 ماه براي نيروهاي دريايي و هوايي است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 1 =