سربازی همواره یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی است که بدلیل عمومیت داشتن در جامعه از یک سو  و تغییرات مکرر مقررات و گاه اعمال سلیقه در اجرای مقررات از سوی دیگر ، مشمولین خدمت وظیفه عمومی را با سوالات متعدد و متنوعی مواجه می کند که به دلیل دسترسی نداشتن به کارشناسان مطلع و قابل اعتماد ممکن است گرفتار افراد سود جو و باندهای جعل و کلاهبرداری  شوند .

موسسه حقوقی افق روشن سرباز با همکاری مسولان و معاونان  بازنشسته و خبره وظیفه عمومی که مدتهای طولانی در مشاغل تخصصی و مدیریتی کلان سازمان وظیفه عمومی خدمت کرده اند دپارتمان تخصصی سربازی را ایجاد کرده تا پاسخگوی سوالات شما در تمامی موضوعات سربازی از جمله موارد زیر باشد.

 معافیت کفالت :

  بررسی شرایط مشمولان در خصوص معافیت هایی که برای سرپرستی به مشمول اعطا می گردد مانند کفالت پدر دارای کهولت سن ، پدر بیمار نیازمند مراقبت ،مادر فاقد همسر ، خواهر ، برادر صغیر ، برادر بیمار نیازمند مراقبت و پدر بزرگ و مادر بزرگ ، مشمول فاقد همسر دارای فرزند و…و راهنمایی آنان.

 معافیت مدجویان:

 بررسی شرایط مشمولان و راهنمایی آنان در خصوصو معافیتهایی  که به مشمولین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی اعطا می شود مانند مادران فاقد همسر تحت پوشش ، تنها پسر خانواده های دارای سه دختر و بیشتر ، مشمولان دارای فرزند معلول ، مشمولان دارای پدر یا مادر معلول ، مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنندو….

 معافیت ایثارگران:

 بررسی شرایط و راهنمایی در خصوص معافیت و کسر خدمت فرزندان کسانی که سایقه حضور در جبهه ، جانبازی و آزادگی را داشته باشند.

 معافیت تحصیلی داخل کشور:

 بررسی و انطباق شرایط مشمولان با  ضوابط و مقررات تحصیل در مقاطع دانش آموزی و دانشجویی و سنوات تحصیلی مجاز ، شرایط انصراف از تحصیل و اشتغال مجدد و ….

 معافیت تحصیلی خارج کشور،

بررسی و انطباق شرایط مشمولان با ضوابط و مقررات تحصیل در مدارس و دانشگاههای خارج کشور ، سنوات تحصیلی ، تردد به کشور ، انصراف و اشتغال مجدد به تحصیل و …

 معافیت پزشکی:

بررسی وضعیت جسمی مشمولین و انطباق شرایط آنان با آئین نامه ها و رویه های  عملی وظیفه عمومی و شورای پزشکی

 کسر خدمت نخبگان و محققان:

 بررسی شرایط مشمولان متقاضی استفاده از پروژه های جایگزین خدمت سربازی( ویژه نخبگان ) و پروژه های کسر خدمت و راهنمایی آنان.

 اعزام به خدمت :

 راهنمایی در خصوص مقررات معرفی و اعزام به خدمت ، کسر خدمت های قابل استفاده و شرایط آن  

  سایر مقررات مرتبط با وظیفه عمومی مانند اخذ امریه ، امتیازات قانونی در نظر گرفته شده  و….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × سه =