مشمولان خدمت وظیفه عمومی می توانند خدمت سربازی خود را به صورت امریه در سازمانهای دولتی سپری نمایند ، برای خدمت به صورت امریه مشمولان باید دارای برگ اعزام باشند و نام آنان یک ماه قبل از اعزام به وظیفه عمومی اعلام شده باشد .

سربازانی که به صورت امریه خدمت می کنند باید به مدت 24 ماه سربازی کنند و در طول مدت خدمت نمی توانند از کسر خدمت استفاده کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + شانزده =