معافیت پزشکی یکی از روشهای نرفتن به سربازی است . از نظر قانون خدمت وظیفه عمومی باید مشمولانی به خدمت اعزام شوند که از نظر جسمی و روحی سالم باشند و بر همین اساس است که تمام مشمولانی که خود را برای اعزام معرفی می کنند توسط یک پزشک معتمد معاینه می شوند و چنانچه آنان را دارای بیماری تشخیص دهد تا اعلام نظر شورای پزشکی از اعزام آنان جلوگیری کند . به همین دلیل کسانی که از نظر پزشکی بیمار تشخیص داده می شوند حق انصراف از معافیت پزشکی را ندارند و چنانچه برای فرار از سربازی خود را بیمار اعلام کرده باشند و پشیمان شوند نمی توانند انصراف دهند .

برخی از بیماریهایی که منجر به معافیت پزشکی می شود مانند بعضی بیماریهای اعصاب و روان سبب ابطال گواهی نامه رانندگی می شود  و صدور کارت معافیت پزشکی منوط به ابطال گواهی نامه رانندگی است .

مراحل دریافت مدارک پزشکی :

مشمولانی که دارای بیماری هستند که مانع اعزام آنان بخدمت می باشد ابتدا توسط پزشک معتمد وظیفه عمومی معاینه شده و در صورت تائید بیماری آنان برای انجام معاینه تخصصی به بیمارستان نیروهای مسلح یا دولتی معرفی می شوند و پس از معاینه تخصصی در شورای پزشکی وظیفه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان متناسب با وضعیت جسمی یا روحی ممکن است معاف دائم ، معاف از خدمات رزم ، معاف موقت یا سرباز شناخته شوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + شش =